Lekima

Trạm refill của Naturer được đặt tại lekima, số 6 Thi Sách, Lầu 1, Quận 1, TPHCM